Máš toho dosť?

Chceš zmenu v politike?

Máš záujem a odhodlanie zmeniť politiku na Slovensku?

Hľadáme šikovných a cieľavedomých ľudí z každej oblasti – zdravotníctvo, školstvo, doprava, kultúra, životné prostredie...

Chceš pre zmenu na Slovensku naozaj a reálne niečo urobiť?

Si ambíciózny a chcel by si sa stať - poslancom obecného, mestského, krajského zastupiteľstva alebo poslancom v parlamente, starostom, primátorom alebo predsedom VÚC.

Je tvoj záujem pracovať pre blaho občanov Slovenska úprimný a vážny?

Ak to myslíš so vstupom do politiky úprimne... Ak chceš byť pre ľudí a spoločnosť prínosom... Ak si v nejakej oblasti odborníkom Potom hľadáme práve teba.
„Skutočná demokracia je projekt, ktorý je oveľa väčší ako ktokoľvek z nás. Je väčší ako ktorákoľvek iná osoba, ktorýkoľvek prezident alebo vláda. Je to práca pre nás všetkých. “